Κάνε Προσφορά

Στο Δήμο Κορυδαλλού οργανώνουμε και αναλαμβάνουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για αυτούς έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Όμως, ο περιορισμός των μετακινήσεων και ειδικά η υποχρέωση παραμονής στο σπίτι για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι δυσχερείς οικονομικές επιπτώσεις από τη παύση λειτουργίας πλήθων επιχειρήσεων και η αναστολή εθελοντικών δράσεων από φορείς όπως η εκκλησία έχουν αυξήσει σημαντικά τη πίεση προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας.

Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κορυδαλλού έχει αναλάβει την σίτιση εκατοντάδων οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη και βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση και με τη βοήθειά σας θα συνεχίσουμε.

Κάνε την Προσφορά σου


    *Η αποστολή μηνύματος συνεπάγεται την αποδοχή χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από το Δήμο Κορυδαλλού.

    Επικοινωνία

    Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
    210 4990500