Κάνε Προσφορά

Στο Δήμο Κορυδαλλού οργανώνουμε και αναλαμβάνουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Όμως, ο περιορισμός των μετακινήσεων και ειδικά η υποχρέωση παραμονής στο σπίτι για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι δυσχερείς οικονομικές επιπτώσεις από τη παύση λειτουργίας πλήθος επιχειρήσεων και η αναστολή εθελοντικών δράσεων από φορείς όπως η εκκλησία έχουν αυξήσει σημαντικά την πίεση προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας.

Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κορυδαλλού έχει αναλάβει τη σίτιση εκατοντάδων οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη και βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση και με τη βοήθειά σας θα συνεχίσουμε.

Κάνε την Προσφορά σου


*Η αποστολή μηνύματος συνεπάγεται την αποδοχή χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από το Δήμο Κορυδαλλού.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
210 4990500